Ingen politisk majoritet bakom klotterpolicy

Centerpartiet splittrar Alliansen. Partiet står inte längre bakom den hårt kritiserade klotterpolicyn. Därmed finns det inte längre en politisk majoritet för nolltoleransen mot graffiti och gatukonst i Stockholm.
Oppositionen menar nu att klotterpolicyn bör slopas.

Beslut om Stockholm ska vara tolerant eller intolerant

Mats Berglund (MP) har skrivit en motion om att Stockholms stad bör anta en mer positiv attityd till graffiti och gatukonst. I motionen föreslår han bland annat att paragraf 9 i klotterpolicyn stryks eller omformuleras. Motionen lades redan i juni 2012 men har bordlagts flera gånger. Motionen var senast planerad att hanteras nu på måndag 10 mars men alliansen har åter igen skjutit upp ärendet. Det är nu oklart när politikerna kommer att besluta om klotterpolicyns framtid.

Gatukonst.se har därför frågat partierna i Stockholms stads kommunfullmäktige om de står bakom klotterpolicyn och nolltoleransen mot graffiti och om det är något de kan tänka sig att ändra i den.

Centerpartiet splittrar Alliansen

Oppositionen har sedan klotterpolicyn och nolltoleransen återinfördes 2007 varnat för att den skulle användas för att censurera graffiti och gatukonst. I dag får de medhåll av Centerpartiet och Per Ankersjö.

– Vi tycker att det finns problem med paragraf nio på grund av att den likställer gatukonst med skadegörelse, säger Per Ankersjö till Gatukonst.se.

graf

Tillsammans med oppositionen V, S och MP, har Centerpartiet 52 mandat mot  M, FP och KD som får 49 av totalt 101. Centerpartiet har därför möjlighet att på egen hand avgöra om klotterpolicyn ska ändras.

Per Ankersjö är stadsmiljöborgarråd och gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad. Till Gatukonst.se säger han att Centerpartiet inte var med och beslutade om klotterpolicyn och att de har en annan åsikt om vad den ska innehålla än vad resten av den borgerliga Alliansen har.

– Vi vill att stadens klotterpolicy ska lämna utrymme för gatukonst som berikar stadsmiljön. Det borde exempelvis finnas ett större utrymme för privata fastighetsägare att bestämma över sin fastighet, säger Per Ankersjö till Gatukonst.se

Därmed splittrar Per Ankersjö den styrande Alliansen. Centerpartiet kan med sina röster fälla klotterpolicyn och öppna upp för det de själva definierar som ”gatukonst som berikar stadsmiljön”. Med sina tre mandat blir Centerpartiet tungan på vågen och har möjlighet att själva avgöra frågan.

Nolltoleransen försvaras av FP, M och KD

Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) var starkt pådrivande när klotterpolicyn infördes 2007 och säger till Gatukonst.se att hon fortsatt står bakom nolltoleransen. Folkpartiet har även beslutat att förbjuda muralkonst med hänvisning till klotterpolicyn

– Staden inte ska medverka till eller uppmuntra skadegörelse, säger Madeleine Sjöstedt till Gatukonst.se.

Kristdemokraterna ser ”ingen anledning att ändra” klotterpolicyn och har till Gatukonst.se sagt att de  kan tänka sig censurera konst som bryter mot klotterpolicyn.

Moderaterna och ansvarigt borgarråd Ulla Hamilton vill inte svara på om hon och Moderaterna fortfarande står bakom klotterpolicyn. Ole Jörgen Persson (M), ersättare i Trafik- och renhållningsnämnden, säger dock till Gatukonst.se att ” Klotterpolicyn är till för att bevara en ren, trygg stad”.

– Vad vi vänder oss emot är olaglig grafitti och klotter. Det förfular stadsbilden och bidrar till en otrygg upplevelse i det offentliga rummet. Där har vi den stora majoriteten av stockholmarna med oss, säger Ole Jörgen Persson till Gatukonst.se.

rf §9

Den riktiga paragraf 9 finns i grundlagen, regeringsformens 1 kapitel 9 §.

Ingen saklig grund för Moderaternas påståenden

Enligt grundlagen ska offentlig verksamhet vila på sakliga och  opartiska grunder. JO kritiserade Stockholms stads användande av klotterpolicyn  och kallade det ”godtyckligt” eftersom det inte var sakligt underbyggt och bröt mot grundlagen. Ulla Hamiltons och Ole Jörgen Perssons argument har tidigare granskats och motsvarar inte kraven som ställs i grundlagen.

Kulturförvaltningen säger att det inte finns något sakligt eller vetenskapligt stöd för att klotter och olaglig graffiti skapar otrygghet. Madeleine Sjöstedt säger att detta påstående istället baseras på ”sunt förnuft”.

Ulla Hamilton har på sin blogg 19 februari hävdat att nolltoleransen har stöd av Stockholmarna. Gatukonst.se har dock faktakollat Hamiltons påstående som visar sig vara felaktigt.  Tvärtom visade undersökningen hon hänvisade till att klotter inte är ett stort problem för Stockholmarna.

Enad kritisk opposition

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sedan klotterpolicyn och nolltoleransen återinfördes 2007 varnat för att den skulle användas för att censurera graffiti och gatukonst.

– Jag har aldrig stått bakom klotterpolicyn och röstade emot när den antogs i kommunfullmäktige. Jag har flera gånger tagit upp frågan om att riva upp den, säger Ann Mari Engel (V), vice ordf Kulturnämnden till Gatukonst.se.

Socialdemokraterna har tidigare varit positiva till nolltoleransen och klotterpolicyn men har nu ändrat åsikt. Salar Rashid ledamot i kommunfullmäktige, säger till Gatukonst.se att ”stadens nolltolerans mot graffiti bör omprövas” eftersom den ”leder till en form av censur som inte är sund”.

– Graffiti som konstform tillhör som bekant ett av hiphopens fyra element, och hiphopkulturens samlade kulturuttryck har aldrig varit ett hetare debattämne. Allt från låttexter till graffiti. Och allt för många gånger har censur drabbat kulturuttrycket, vilket är ett hot mot det konstnärliga tänkandet, säger Salar Rashid till Gatukonst.se

Hoppfull om att motionen röstas igenom

Mats Berglund är ledamot i kommunfullmäktige och kulturnämnden för Miljöpartiet och har skrivit motionen om att Stockholm bör ha en mer tolerant syn på graffiti och gatukonst. Han ser nu fram emot att emot att det finns en majoritet som är emot klotterpolicyn.

– Det är välkommet att höra att Centern nu vänt sig emot klotterpolicyn. De har dock hittills röstat för policyn och mot min motion när den var uppe i kommunstyrelsen, säger Mats Berglund till Gatukonst.se

I dag finns det ingen politisk majoritet som vill ha kvar klotterpolicyn. När kommunfullmäktige till sist ska besluta om klotterpolicyns framtid är det upp till bevis för de partier som vill avskaffa nolltoleransen mot graffiti och gatukonst.

– Om de menar allvar med att de inte står bakom policyn ges en bra chans för Centern att visa det när vi beslutar om den i kommunfullmäktige, säger Mats Berglund till Gatukonst.se