Per Ankersjö (C) skyller tolerans på felcitering

I dagens debatt om nolltoleransen i Stockholms kommunfullmäktige hävdade Per Ankersjö (C) att Gatukonst.se varit väl ”kreativa” när vi citerade honom i en tidigare intervju. Per Ankersjö är självklart korrekt citerad – och han uttalar sig mycket riktigt mot nolltoleransen och klotterpolicyn. Gatukonst.se redovisar här Per Ankersjös svar ur den skriftliga intervjun så att alla läsare och Per Ankersjö själv kan läsa vad han svarade. Gatukonst.se är alltid noga med att hålla en hög publicistisk nivå.

I debatten om nolltoleransen i Stockholms stadshus idag ställdes den styrande Alliansen till svars för sin förda nolltoleranspolitik. Bland annat pressades Centerpartiets Per Ankersjö  i frågan eftersom han i en intervju med Gatukonst.se uttalat sig mot nolltoleransen och mot klotterpolicyn. Centerpartiet hade tillsammans med oppositionen möjlighet att ändra klotterpolicyn och avskaffa nolltoleransen.

I artikeln citeras Per Ankersjö två gånger:

– Vi tycker att det finns problem med paragraf nio på grund av att den likställer gatukonst med skadegörelse, säger Per Ankersjö till Gatukonst.se.

– Vi vill att stadens klotterpolicy ska lämna utrymme för gatukonst som berikar stadsmiljön. Det borde exempelvis finnas ett större utrymme för privata fastighetsägare att bestämma över sin fastighet, säger Per Ankersjö till Gatukonst.se.

I intervjun svarar Per Ankersjö ordagrant just så som han blivt citerad. Endast ett ord, ett ”dock”, har tagits bort och är fetmarkerat nedan i råtexten. Ordet är inte betydelsebärande för det Per Ankersjö säger, men togs bort eftersom det refererade till den föregående meningen, inte heller den av betydelse för sammanhanget. För att detta ska bli tydligt återger vi även denna mening.

Råtext ur e-postintervjun med Per Ankersjö:

Centerpartiet satt inte med i den styrande majoriteten när klotterpolicyn antogs. Vi tycker dock att det finns problem med paragraf nio på grund av att den likställer gatukonst med skadegörelse”

Vi vill att stadens klotterpolicy ska lämna utrymme för gatukonst som berikar stadsmiljön. Det borde exempelvis finnas ett större utrymme för privata fastighetsägare att bestämma över sin fastighet.”

Om Per Ankersjö saknar kopia på sin utgående e-post är han välkommen att höra av sig till redaktionen.

Uppdatering

Se kommentar från Per Ankersjö i kommentarsfältet nedan!