Här Får Man avvecklas med flaggan i topp

DEBATT. Graffitiprojektet Här Får Man i Västerås lägger ner efter att ha drivit den lokala kampen för en laglig graffitivägg i många år. Eldsjälen och grundaren, konstnären Tony Lorenzi, ser tillbaka på en lyckad kampanj som inte längre behövs.
Nu upphör det Västeråsbaserade graffitiprojektet Här Får Man. Varför? För att grundtanken med Här Får Man var att få till en plats där man lagligt kunde måla graffiti i Västerås. Sedan tre år tillbaka finns den möjligheten.

tonyHär Får Man uppstod i en tid då det inte var tillåtet med graffiti under evenemang, där avdankade graffitimålare ansåg att det aldrig skulle gå att få till en plats att lagligt måla graffiti på och då folk överlag var skeptiska till (bland annat) graffiti. Nu är det inte så att antalet tvivlare, skeptiker och hatare försvunnit – men de håller med rätta lägre profil än tidigare.

Detta tack vare ideellt engagemang, samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, politiker, vänner, tjänstemän, graffitimålare, Länsmuseet, de som stöttat via Facebook, Mälarhamnar och så oerhört många andra människor att det inte finns möjlighet att nämna alla som tillsammans gjort den vägg som nu finns på Kolvägen i Västerås till verklighet.

När den här sommaren har passerat är det som sagt tredje året i rad som väggen i hamnen sköts av antingen Här Får Man (år 1) eller som föregående år samt i år av den ideella föreningen Väggens vänner. I sommar kommer även Studieförbundet Vuxenskolans projekt Unity att bistå Väggens vänner i skötseln av väggen.

Till nästa år är det dock önskvärt att politiker, stad och eldsjälar tillsammans ser till att en mer lättillgänglig, laglig graffitivägg blir till i Västerås. Jag befarar nämligen att det ideella arbetet som den existerande väggen i hamnen kräver är svårt att upprätthålla för all framtid då de som ägnar sig åt graffiti är en förhållandevis liten grupp människor.

För om det ideella engagemanget sinar så riskerar Västerås att förlora Nordens till ytan största lagliga graffitivägg. Just ja, den lilla detaljen. Nordens största. Du kanske har läst om det i Västerås turisttidning eller annan nationell media? Nej just ja, den typen av kultur passar fortfarande inte in där.

IMG_4739

Ovan: väggen före invigningen. Högst upp: väggen idag.

Men tillbaka till huvudtesen. Den ideella involveringen i skötseln får aldrig utebli. Det kan tyckas skevt att från graffitimålares håll anse att någon annan ska tillhandahålla en vägg och stå för skötseln av den men inte vara beredd att själv vara behjälplig. Men det kan också tyckas konstigt att helt utan assistans från annat håll sköta väggen ideellt. Med andra ord så behöver en laglig graffitivägg och skötseln av den vara ett tudelat ansvar i framtiden. För att köpa detta argument kan det vara på sin plats med en kort redogörelse för hur arbetet vid väggen fungerar:

Väggen är öppen under helger mellan juni-september. På plats under öppettiderna (11–20) finns en värd som ideellt finns vid väggen. Denne släpper in och ut besökare genom en grind med hjälp av ett passerkort, sätter upp avspärrningar, ställer fram soptunnor, plockar upp eventuellt skräp och återställer allt vid stängning. Okomplicerat men tidskrävande. Detta sker alltså oavlönat, varje helg av graffitimålare eller andra graffitifrämjare.

Som nämnts tidigare bör man heller inte intala sig att den allmänna skepsisen till graffitin försvunnit eller att den olagliga graffitin skulle försvinna tack vare en laglig graffitivägg. En laglig graffitivägg handlar nu som då om att möjliggöra för de som vill måla graffiti lagligt, ingenting annat. En vägg ska av samma anledning aldrig hänvisas till som orsaken till varför klottret ökat eller minskat, alla sådana hänvisningar kommer att förbli spekulationer tills det att någon i världen bedrivit relevant forskning kring detta.

I skrivande stund har jag dock mängder av berättelser och vittnesmål om hur man från bland annat fritidsgårdar fortfarande motarbetar graffiti, politiker och poliser som vill hävda att väggen ökat det olagliga målandet och andra konstigheter. All den typen av villfarelser och antaganden bygger på okunskap. Detta kommer samtidigt från samma håll som från första dagen av detta projekt inte velat ingå i samtal kring graffiti, inte velat lyssna på fakta, inte kommit till möten och inte tagit del av utvärderingsmaterial utan istället förlitat sig på vad Bosse i fikarummet säger eller sådant som ”man vet”.

När jag skriver detta assisterar jag i Köpenhamn där en organisation vid namn NUC (Nordic Urban Challenge) arrangerar en hiphopfestival, ett samarbete mellan de olika nordiska länderna. Representant för Sverige är Här Får Man. Samtidigt äger ett hiphop-jam rum på Bäckby i Västerås under Unity-flagg, en nationell hiphop-satsning inom Studieförbundet Vuxenskolan som Här Får Man lokalt har sått ett frö till. Vi slutar med andra ord med flaggan i topp.

Vidare bör dock tilläggas att den som behöver dokumentation om graffiti eller klotter i Västerås (det finns vid det här laget ett mindre bibliotek), stöd, rådgivning, kontaktuppgifter, föreläsning eller whatever relaterat till detta är välkommen att höra av sig så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa till. Den som är nyfiken på vad projektet åstadkommit vid sidan om väggen hänvisas till hemsidan (www.harfarman.se) som kommer att finnas kvar som ett monument av projektet.

Den som vill veta mer om verksamheten vid väggen kan ta del är av utvärderingen som gjorts av projektet genom att vända sig till Konsult och service vid Västerås stad och fråga efter: ”Utvärdering av Här får man-väggen. En laglig graffitivägg i Västerås”

Vifta den gärna i ansiktet på tvivlare och låt ingen förvägra dig ditt intresse!

Tack för oss!

Tony Lorenzi