Så tycker rikspartierna om gatukonst

VAL 2014. Den fjortonde september är det val i Sverige. Kulturpolitik hamnar nästan alltid utanför den politiska debatten som mest handlar om jobb, ekonomi, vård och skola. Viktiga ämnen, men kulturen har också betydelse. Vad tycker partierna egentligen om gatukonst och graffiti? Gatukonst.se har ställt frågor till partierna både på riksnivå och lokalt i Stockholm, där frågan är extra infekterad med anledning av den hårt kritiserade nolltoleransen.

Vi har ställt tre frågor till alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna eftersom vi tar avstånd från rasism. Vi rekommenderar våra läsare att välja mellan anständiga partier och därför anser vi att de saknar betydelse vad de tycker om gatukonst. Utöver riksdagspartierna har vi även frågat Feministiskt initiativ, eftersom de enligt opinionsmätningar har en rimlig chans att komma in i riksdagen.

Det här är frågorna vi ställde till rikspartierna

1. Har ni någon uttalad inställning till gatukonst och graffiti?

2. Vill ni se så kallade lagliga graffitiväggar på fler eller färre platser än idag eller är det bra som det är?

3. Ser ni ett behov av en nationell politik/lagstiftning när det gäller gatukonst och graffiti?

Så här svarade de:

enkat

Klicka för större bild!

Synen på konstformen

Kristdemokraterna är det enda parti som inte vill att graffiti syns alls i det offentliga rummet. ”Vår grundinställning är att klotter och graffiti förfular vår gemensamma stadsmiljö,” skriver de. Konstformen ska utövas hemma eller i en ateljé.

Övriga partier har inga problem med lagligt uppförd graffiti. Folkpartiet vill ha mer konst i det offentliga rummet och tycker inte att politiker ska definiera vad som är konst, Moderaterna anser att graffiti ”självklart har sin plats i det svenska kulturlivet”. Feministiskt initiativ anser att graffiti ”är en av vår tids viktigaste konstformer” som ”fyller en viktig roll i vårt offentliga rum”.

Längst svar ger Vänsterpartiets Lars Ohly, som närmast skriver ett brandtal mot nolltolerans, censur och kopplar gatukonsten till frågor om demokrati. Han tar också upp SL:s och CSG:s olagliga jakt på graffitimålare.

Lagliga graffitiväggar

När det gäller så kallade lagliga väggar råder stora skillnader. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna menar att det först och främst är en kommunal fråga. Moderaterna och Socialdemokraterna vill se viss försiktighet medan Centerpartiet betonar att det är viktigt att ge konsten utrymme.

Kristdemokraterna är på riksnivå emot lagliga väggar.

Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är alla för fler lagliga väggar. Vänsterpartiet betonar att ”en öppen vägg aldrig är en brottspreventiv åtgärd, utan en kultursatsning” på samma sätt som fotbollsplaner ”inte byggs för att minska fotbollsvåldet, utan för att det är roligt och bra att spela fotboll”.

Nationell politik

När det gäller en nationell graffitipolitik är det bara Vänsterpartiet, Miljöpartiet och i viss mån Feministiskt initiativ som ser ett sådant behov. Vänsterpartiet vill ha en nationell toleranspolicy, vilket vi tidigare har rapporterat om. Miljöpartiet vill att utövande av gatukonst och graffiti ska underlättas och ser att en del av partiets budgetförslag kan gynna konstformerna. De vill även att regeringen agerar för att stoppa olagliga metoder i jakten på graffitimålare. ”Att lagar och förordningar åsidosätts i ambitionen att gripa så många graffitimålare som möjligt är oacceptabelt,” skriver Miljöpartiet.

SD?

Visst är Sverigedemokraterna ett rasistiskt parti och visst ska ni inte rösta på rasister, vad de än tycker om graffiti. Men ändå, för upplysnings skull. Vad tycker de om graffiti? Jo, Sverigedemokraternas ledamot i riksdagens kulturutskott Margareta Larsson vill gärna fängsla konstnärer som målar provocerande konst på väggar. Nuff said.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att Vänsterpartiet är inte bara mest tolerant utan också har den tydligaste direkt positiva gatukonst- och graffitipolitiken. Även Miljöpartiet och Feministiskt initiativ välkomnar konstformerna. På andra sidan finns Kristdemokraterna som inte tycker att ens laglig graffiti och gatukonst ska få synas i offentligheten utan enbart i den privata sfären. Övriga partier väljer medelvägar där de varken vill förbjuda eller tillåta men är försiktigt positiva till konsten.

Läs hela enkäten

Här finns hela enkäten att läsa som pdf med mer utförliga svar!

Läs även vår enkät med de lokala partierna i Stockholms stad.