Stockholmspartierna och nolltoleransen

VAL 2014. Den fjortonde september är det val till Stockholms kommunfullmäktige. Den senaste mandatperioden har alltsedan gatukonstfestivalen Art of the Streets 2011 visat på en tydlig skiljelinje mellan blocken i graffitifrågan. Den senaste tiden har Centerpartiet deklarerat att man inte håller med om den styrande borgerliga alliansens syn på graffiti och gatukonst.

Graffitifrågan är infekterad i staden, positionerna tycks låsta och snart är det val. Vilken politik går partierna in i valrörelsen med? Gatukonst.se har ställt frågor till alla partier i dagens fullmäktige samt till Feministiskt initiativ, som har en rimlig chans att komma in. Det har även Sverigedemokraterna vilket vi beklagar. Vi har inte frågat dem eftersom vi först och främst tar avstånd från deras rasistiska politk och vill rekommendera våra läsare att välja mellan anständiga partier.

Det här är frågorna vi ställde

1. Kommer ni att hindra/motsätta er publika graffiti- och gatukonstorienterade evenemang?

2. Vill ni bevara eller förändra klotterpolicyn? Om förändra, hur i så fall?

3. Vill ni att Stockholms stad erbjuder så kallade lagliga graffitiväggar? I så fall i vilken omfattning?

Så här svarade de:

valsthlm

Klicka för större bild!

Låsta block

I samtliga frågor vi ställde finns en tydlig skiljelinje mellan de politiska blocken. Allianspartierna Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har en stark tro på förbudspolitiken och vill fortsätta som idag. Oppositionen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill alla förändra politiken i grunden och ha en mer tillåtande attityd. Med sig har de Feministiskt initiativ, om de kommer in i fullmäktige.

Undantaget från blockpolitiken är Centerpartiet, som inte var med och införde den rådande ordningen och helst vill bryta den. De har haft chansen under våren 2014 men låtit bli, sannolikt för att inte bryta allianssamarbetet i en fråga som det har gått mycket prestige i. Men partiets inställning liknar oppositionens.

Medverkan till evenemang

Enligt klotterpolicyn är det förbjudet för staden att medverka till evenemang som kan inspirera till olaglig graffiti och klotter. Det har i praxis tolkats som att staden ska motarbeta allt som har med graffiti att göra. Så vill alliansen utom Centerpartiet i princip fortsätta. Folkpartiet är dock inte motståndare till ickekommunala evenemang, medan Kristdemokraterna är tydliga med att tillstånd inte bör ges om kommunen kan styra.

Oppositionen vill se fler graffitiorienterade evenemang och vill uppmuntra till lagligt utövad gatukonst. Socialdemokraterna menar att sådana evenemang kan minska de negativa effekterna av att konstformen betraktas som kriminell. Vänsterpartiet är tydliga med att graffiti ska återinföras i den kommunala kulturskolan.

Klotterpolicyns framtid

Oppositionen, C och Fi vill att klotterpolicyn ska ses över eller helt avskaffas. Miljöpartiet anser att den delvis är grundlagsstridig, Vänsterpartiet vill ha bort den helt men poängterar att sanering måste utövas – den ska bara inte kopplas ihop med laglig verksamhet som idag. Centerpartiet vill ge folk större möjlighet att påverka sin närmiljö.

Den övriga alliansen vill bevara klotterpolicyn i nuvarande skick tills vidare.

Lagliga väggar

Moderaterna och Kristdemokraterna vill inte se några så kallade lagliga graffitiväggar, Folkpartiet anser inte att det är en uppgift för kommunen men vill inte heller förbjuda privata aktörer. Centerpartiet ser gärna väggar som skapas i dialog mellan berörda parter, där kommunen kan vara en sådan part.

Oppositionspartierna är alla tydliga med att Stockholm ska ha flera lagliga väggar spridda över kommunen. Socialdemokraterna ser lagliga väggar som en trygghetsskapande åtgärd som motverkar olagligt klotter. Dessutom vill de av miljöskäl ge graffitimålarna möjlighet att deponera sprejburkar på plats under ordnade former. Miljöpartiet vill att intresset för de första antalet väggar ska styra hur många fler som ska etableras.

Sammanfattning

Vad som händer efter valet i Stockholm är högst oklart om nuvarande majoritet består. Centerpartiet har gått ut tydligt med att de kräver en annan politik, medan övriga allianspartier vill fortsätta på samma spår.

Skiftar majoriteten åt vänster lär Stockholm dock få se en mer konventionell, europeisk storstadspolitik på området med flera lagliga väggar. Det skulle sannolikt få konsekvenser i hela landet, eftersom Stockholms för huvudstäder världsunika repression mot konstformen fått flera mindre orter i landet att följa efter.

Läs hela enkäten

Här finns hela enkäten att läsa som pdf med mer utförliga svar!

Läs även vår enkät med partierna i riksdagen.