Nu kan Slussen målas

VAL 2014. Nolltoleransen mot gatukonst och graffiti i Stockholm är död. Valresultatet visar att staden får en tydlig majoritet för en annan politik.

Valet 2014 innebär nära nog parlamentariskt kaos med ett abnormt starkt SD. Gatukonst.se tar ställning mot rasism och med självklarhet därför mot Sverigedemokraterna – men för det område som vi bevakar är situationen en annan. Stockholms stad får en ny majoritet som sannolikt kommer att bestå av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ som samlar 53 av 101 mandat i fullmäktige.

Dessa fyra partier har alla svarat tydligt i Gatukonst.ses valenkät att de vill etablera flera lagliga graffitiväggar, i flera stadsdelar, och avskaffa eller luckra upp den klotterpolicy som sedan 2007 har förbjudit allt kommunalt stöd till sprejkonstrelaterad verksamhet.

Nu finns sannolikt många frågor att förhandla om som har högre prioritet än nolltoleransen. Men i den här frågan är partierna tämligen överens. De stockholmare som bryr sig om frågan förväntar sig troligen att frågan lyfts snabbt eftersom repressionen mot gatukonst i staden har varit så hård under så lång tid – även Socialdemokraterna har tidigare varit motståndare till lagliga väggar och sådana har aldrig prövats i Stockholm.

Allt fler mindre kommuner har sprungit om huvudstaden och etablerat en positiv gatukonstpolitik. Men en förändrad gatukonstpolitik i den sista europeiska huvudstaden utan lagliga graffitiväggar kan sannolikt sätta spår även på de småorter som har låtit sig inspireras av Stockholm.

Det är upp till bevis nu för den före detta opposition som har uttalat sig för ett avskaffande av nolltoleransen. Lagliga väggar ska inte behöva dras i långbänk en hel mandatperiod. En planprocess tar tid, men den nya majoriteten bör relativt enkelt kunna skapa tillfälliga lagliga väggar medan permanenta platser utreds.

Ett självklart förslag är att tillåta målning på säkra delar av Slussen inför och under rivningsprocessen. Det skulle på ett fantastiskt sätt visa upp Stockholms nya och toleranta inställning och göra det möjligt för Stockholmsborna att äntligen få lära sig vad graffiti kan vara när utövarna ges tid att utöva sin konst. Resten av världen är redan van vid gatukonst, det är på tiden att stockholmarna också får tillgång till den.