Nu ryker nolltoleransen

Den nya majoriteten i Stockholms stadshus håller sina partiers vallöften och avskaffar nolltoleransen mot graffiti. Det stod klart när den gemensamma plattformen för styret presenterades idag.

Nolltoleranspolitiken har inneburit att såväl laglig som olaglig graffiti har motarbetats, framför allt sedan 2007 när klotterpolicyn skärptes. Vad som ska hända nu är ännu oklart, men i den plattform som presenterades står att ”nolltoleransen och främjandeförbudet för graffiti ska avskaffas”. Om det innebär att kommunala lagliga väggar etableras är oklart, men sannolikt blir det så.

Alla partier i majoriteten – bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ – gick till val på lagliga väggar på flera platser i Stockholm, enligt vår enkät inför valet:

Partierna är alla tydliga med att Stockholm ska ha flera lagliga väggar spridda över kommunen. Socialdemokraterna ser lagliga väggar som en trygghetsskapande åtgärd som motverkar olagligt klotter. Dessutom vill de av miljöskäl ge graffitimålarna möjlighet att deponera sprejburkar på plats under ordnade former. Miljöpartiet vill att intresset för de första antalet väggar ska styra hur många fler som ska etableras.

Om löftena infrias kan Stockholm gå från att vara Europas sista huvudstad utan lagliga graffitiväggar till att bli den med flest lagliga väggar både bland huvudstäderna och bland svenska städer. Det återstår nu att se om det blir ett verkligt paradigmskifte eller bara något litet försök.

Hela plattformen för det nya styret finns här.