Lagliga väggar ska utvärderas

Är lagliga graffitiväggar brottsförebyggande eller är de en katalysator för olagligt målande? Frågan är omtvistad, men nu har Brottsförebyggande rådet, Brå, beviljat ett anslag för att undersöka saken.

Det är Urban Utveckling och Samhällsplanering AB, UUS, som har beviljats knappt 250 000 kronor för en utvärdering med rubriken ”Laglig graffiti – leder det till mer eller mindre skadegörelse och klotter?”. Syftet med utvärderingen ”är att öka kunskapen om hur lagliga möjligheter till utövande av graffiti påverkar utövarnas inställning till olagligt utövande”.

Utvärderingen ska göras i anslutning till fyra lagliga väggar i Västerås, Norrköping, Botkyrka och Sigtuna genom analys av brottsstatistik, spontanintervjuer och workshops med barn och ungdomar. Stockholms universitet kommer att bistå med forskning och metodologisk handledning.

UUS har tidigare gjort en utvärdering med stöd av Brå av huruvida gångtunnlar som dekorerats av närboende i lagliga projekt kan bidra till minskad skadegörelse. Den gången kom man inte fram till något tydligt svar, men noterade ändå att det är ”troligt att metoden har förutsättningar för att fungera brottsförebyggande”.

Bland förespråkare för lagliga graffitiväggar brukar två skäl för väggarna höras: dels att de kan ha en viss brottsförebyggande effekt och dels att väggarna framför allt är en yta för kultur som inte ska behöva motiveras utifrån ett kriminologiskt perspektiv.

Bilden: Lagliga graffitiväggen i Botkyrka.