The G-Word

Fredag 5 december disputerar Jacob Kimvall. Disputationen äger rum  kl. 13.00 i G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 20C

Många har längtat efter den, Jacob Kimvalls avhandling THE G-WORD: virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti (Dokument Press 2014).

GWord_cover 670

Dokument Press beskriver avhandlingen så här: ”Med utgångspunkt i fyra specifika sammanhang – såsom Berlinmurens graffiti under kalla kriget och nolltoleransens 1990-tal i Stockholm – undersöker avhandlingen hur institutioner och andra samhällsintressen agerat för att direkt eller indirekt påverka förståelsen av graffiti som konst, som brott och som bredare sociokulturellt fenomen.”

Många känner Jacob som en kunnig debattör och målare. Som en avknoppning av sin avhandling skrev han boken Noll Tolerans – Kampen mot graffiti (Verbal Förlag 2012) som beskriver nolltoleransens ideologiska framväxt.

På fredag 5 december disputerar Jacob Kimvall. Disputationen äger rum fredagen den 5 december 2014, kl. 13.00 i G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 20C

Opponerar gör professor Håkan Nilsson från Konstfack.

Disputation: Jacob Kimvall, Stockholms universitet