Efter Nolltoleransen – Drömlivet

Stockholms stad har beviljat bygglov till Drömlivet, en muralmålning av Max Solca, curerad av Kristoffer Ekman. Kollektivet Livet och Andreas Blom har drivit projektet i hamn och de sätter därmed punkt för nolltoleransen.
Vernissage fredag den 19 december kl 18:00 – 21:00, Kronobergsgatan 35, Stockholm.

Stockholm blir tolerant

Under Alliansens styre har tillstånd för gatukonst och graffiti och traditionell muralkonst inte tillåtits. Ett bygglov skulle sannolikt inte ha beviljats under Alliansens styre. Men den nya majoriteten med (S), (MP), (V) och (Fi) har infriat sitt löfte om att ta bort nolltoleransen och det de kallar det främjandeförbud för graffiti.

– Det här är en typ av produktion vi tidigare fått åka till andra städer för att möjliggöra, oerhört kul att vi nu kan göra det i vår egen stad också, säger Andreas Blom, projektledare på Kollektivet Livet.

01

09

Stockholm blir med målningen en tolerant stad och hamnar i sällskap med städer som Malmö, Luleå och Norrköping där gatukonst och graffiti länge varit en naturlig del av staden och en levande gatukultur.

Kollektivet Livet har tidigare flera gånger samarbetat med Atrium Ljungberg som upplåtit en husgavel för stora paste-ups. På samma vägg har nu Max Solca uppfört något som han kallar väggserier och är en fusion mellan tecknad serie och gatukonst.

– Med väggserier vill jag nå ut direkt och även ge en annan, kanske ny bild av vad serier kan vara, säger Max Solca.

14

Gatans uttryck tas innanför fasaden

Målningen Drömlivet ingår i en utställning som är både ute i gaturummet och på andra sidan av fasaden. Inne i huset fortsätter utställningen med fotografier av Rickard Falk och konsttryck.

– Jag har i tidigare projekt arbetat varsamt med att översätta gatans uttryck till något som kan fungera i en bredare kontext. Jag är hedrad över att nu få vara med och presentera detta, med Stockholmsmått, historiska konstprojekt, säger utställningens curator Kristoffer Ekman.

Skönhetsrådet gör tummen upp

Bygglovet för målningen fattades av tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret på delegation efter det att ärendet remitterats till Skönhetsrådet.  Tidigare har Trafikkontoret nekat tillstånd till laglig gatukonst med motiveringen att det liknar graffiti i utomhusmiljö. Skönhetsrådet tycker dock att fasaden är lämpad för en muralmålning. Om det nu är fritt fram även hos tjänstemännen på Trafikkontoret som fortfarande ansvarar för Stockohlms klotterpolicy är bara att vänta och se.

15

Vernissagen äger rum  fredag den 19 december kl 18:00 – 21:00, Kronobergsgatan 35, Stockholm. Utställningen visas därefter enligt överrenskommelse t.o.m. den 7 januari.

Läs mer om Max Solca

 

Fotograf: Rickard Falk