Statistik och hederlighet

INGET STÖD FÖR KLOTTERUTTALANDE. Igår hade SVT ABC ett inslag om att anmälningarna om klotter ökar i Stockholm. Och visst stämmer det. Men när förra kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) anklagar den nya politiska majoriteten i kommunen för ökningen med stöd i att det ur demokratisk synpunkt anmärkningsvärda förbudet mot laglig graffiti har slopats är frågan om hon har på fötterna. Låt oss titta närmare på statistiken och argumentationen.

Enligt ABC, som hänvisar till Trafikkontoret, anmäldes knappt 9 000 klotterbrott förra året i staden. Siffran är lägre än Brottsförebyggandet Rådets, Brås, som ligger på knappt 23 000 brott. Sannolikt gäller siffran därför Trafikkontorets egendom, alltså kommunens egendom. Men den som målar olagligt tänker kanske inte alltid på vem som drabbas. Därför är Brås siffror mer relevanta. Även där syns en ökning.

(Klicka för större diagram!)

anmtot

Dock kan Brås siffror inte läsas rakt av som att en ökning har skett. Folkmängden har nämligen ökat över tid och därför brukar man justera siffrorna efter folkmängd. Då ser det ut så här:

anmfolk

Ungefär samma trend, alltså. Men ser man de två sätten att räkna i jämförelse är det tydligt att variationen över tid är mindre alarmerande än om man låter bli att räkna med befolkningsökningen. Här är de två utvecklingskurvorna tillsammans:

anmjfr

Madeleine Sjöstedt tar hela ökningen under 2014 till intäkt för att den slopade ”nolltoleransen” klotterpolicyn är boven i dramat. Nolltoleransen slopades dock först i december, visserligen efter en avisering direkt efter valet i september som kan ha uppfattats som ett slopande redan då. Någon månadsstatistik för Stockholms stad finns inte att tillgå hos Brå, men statistik för länet finns. 2014 är den turkosa stapeln, 2013 är den lila.

Så – har det skett en abnorm ökning av klottrandet i slutet av 2014, d.v.s. finns det grund för Sjöstedts resonemang?

perman

Svaret är nej. Siffrorna över antal anmälda klotterbrott per 100 000 invånare i Stockholms län visar att 2014 haft fler anmälningar om klotter än 2013 i januari, februari och mars och juni – alla månader med alliansstyre där Madeleine Sjöstedt varit ansvarig för den förda politiken. 2014 har återigen fler anmälningar än 2013 i november och december, men avvikelsen mot 2013 tycks inte kunna förklaras med en slopad nolltolerans. Som synes är 2014 inte under någon månad ett toppår.

Men åter till kommunstatistiken. Vilka år har den borgerliga alliansens hävdat att antalet anmälda klotterbrott är en direkt konsekvens av den hårda klotterpolicyn? Egentligen bara två. Åren 2010 och 2012. Då var nämligen antalet anmälda klotterbrott färre än föregående år. Vad ökningarna de övriga åren som nolltolerans har gällt finns det ingen som vill teoretisera kring.

De vertikala strecken anger nolltoleransens tidsrymd, punkterna anger de år Alliansen har hävdat att nolltoleransen ger resultat:

utfall

När Madeleine Sjöstedt ger en påstått slapp, ny politik skulden för hela 2014 års ökning av klotteranmälningar har hon helt enkelt inte på fötterna. Vad den nya politiken leder till i relation till mängden olagligt klotter är helt enkelt för tidigt att utvisa idag.