Datainspektionen Arkiv

  • Ett företag som i dag registrerar klotter för flera uppdragsgivares räkning vill sammanställa dessa uppgifter i en central databas, det uppger Datainspektionen som har avslagit ansökan. Syftet med databasen skulle...

    Nej till central privat klotterdatabas

    Ett företag som i dag registrerar klotter för flera uppdragsgivares räkning vill sammanställa dessa uppgifter i en central databas, det uppger Datainspektionen som har avslagit ansökan. Syftet med databasen skulle...  Läs mer...
  • Datainspektionen har efter en längre utredning inte kunnat styrka att bevakningsbolaget CSG begår några brott mot personuppgiftslagen, det meddelar Datainspektionen idag. CSG anlitas av SL för bevakning av tunnelbanan.

    CSG frias av Datainspektionen

    Datainspektionen har efter en längre utredning inte kunnat styrka att bevakningsbolaget CSG begår några brott mot personuppgiftslagen, det meddelar Datainspektionen idag. CSG anlitas av SL för bevakning av tunnelbanan.  Läs mer...